Hembygdsparken

Hembygdsstugan Rödjan


Strax efter att föreningen bildats flyttades stugan flyttades från Rödjan till sin nuvarande placering i hembygdsparken. Stugan är troligen från 1700-talets första hälft, dock senare påbyggd.


Torpet har tillhört Broddhults säteri och bestod av storstuga, kammare och förstuga. Dessutom fanns fähus, fårhus och stall samt loge med tvenne golv. Torparen kunde föda 5-6 fäkreatur och 4-5 får.


Mikael Zakarisson med maka Stina-Kajsa blev de sista som bebodde torpet.

Åsenhöga hembygdsmuseum


I vårt museum kan du se våra samlingar av mestadels bruksföremål från vår bygd. Här finns även en hästvandring till ett tröskverk från Skärvhult och en komplett skomakar-verkstad flyttad till muséet från Flyhyltan.


Under juli månad varje år arrangerar vi en temautställning med varierande innehåll.

Ödekyrkogården


I hembygdsparken ligger Åsenhögas gamla kyrkogård. Själva kyrkan är sedan mitten av 1800-talet flyttad men kvar finns många av de ursprungliga gravstenarna, vilket är ganska unikt. De äldsta dateras till slutet av 1600-talet.


Här är en länk till en privat sida där du kan se gravstenarna som finns på ödekyrkogården: (Länk)Dan Damberg har besökt ödekyrkogården, här finner du hans artikel med bilder från Skillingaryd.nu (Länk)


Gamla kyrkan

Bäckmans bod


Från den gamla marknadsplatsen har till hembygdsgården hämtats ett fast marknadsstånd, den så kallade Bäckmans bod.


Marknaden i Åsenhöga fanns mellan 1891 och 1932. Den användes av den lokala knallen

Sven Anders Bäckman, och kallas därför Bäckmans bod.


De sista åren han levde delade han den med sin sambo "Kristin på Lilla Hulta", Kristina Johansdotter.