Kontakt


Ordförande

Anders Friborg

073-315 44 22

anders@asenhogahembygd.se

Sekreterare

Johan Grahn

070-864 69 73

johan@asenhogahembygd.se

Kassör

Agneta Ejderskär

070-942 83 38

Ledamot

Börje Svensson

0370-97187

borje.svensson@asenhogahembygd.se

Ledamot

Lena Nilsson


Ledamot

Åsa Skärvegård


Ledamot

Solveig Sveningsson

0370-92904


Suppleant

Lage BardSuppleant

Ulf KällströmSå här hittar du till hembygdsparken: Karta